ALUMNI – Revista absolvenților UMFST Târgu Mureș

ALUMNI – Revista absolvenților UMFST Târgu Mureș , Nr.4/2022

“Fugit irreparabile tempus” (Vergiliu, Georgica). Da, vremea a trecut, lucrurile s-au schimbat, visele s-au concretizat în fapte. Cu toţii, dragi Alumni, v-aţi tras seva cunoaşterii şi v-aţi clădit personalitatea în Alma mater marisiensis.

Indiferent unde vă aflaţi, formarea voastră profesională, statutul actual sunt legate intrinsec de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.

Succesul dumneavoastră, reuşita în carieră, precum şi fiecare „mulţumesc” rostit de un beneficiar al actului dvs. profesional sunt în egală măsură rodul locului în care aţi învăţat, aţi iubit intens, aţi suferit uneori şi v-aţi trăit din plin tinereţea.

Alma mater vă aşteaptă să reveniţi – şi numai răsfoind paginile revistei Alumni. Încrederea şi speranţa sădite în sufletele voastre au creat o mare familie.

Sunteţi întotdeauna bineveniţi acasă!

Prof. univ. dr. Camil Vari
UMFST G.E. Palade Tg. Mureș