Chestionar inserție

septembrie 27, 2018 0 comments admin

Welcome to your Chestionar insertie

A1.3 În ce an ați absolvit în cadrul UMFTGM? (Prima facultate)

A1.6 În ce an ați absolvit în cadrul UMFTGM? (A doua facultate)

A2 Ați absolvit studii universitare și la altă universitate în afară de UMFTGM?

La ce universitate ați absolvit studii în afară de UMFTGM?

Facultatea

Specializarea

Anul

A3.1 Ați absolvit alte programe de studii aprofundare până în momentul prezent?

Studii Aprofundate: Specializarea

Studii Aprofundate: Universitatea

Studii Aprofundate: Anul

A3.2 Ați absolvit alte programe de master până în momentul prezent?

Master: Specializarea

Master: Universitatea

Master: Anul

A3.3 Ați absolvit alte programe de doctorat până în momentul prezent?

Doctorat: Specializarea

Doctorat: Universitatea

Doctorat: Anul

A3.4 Ați absolvit alte programe de studii până în momentul prezent?

Alte programe: Programul

Alte programe: Specializarea

Alte programe: Universitatea

Alte programe: Anul

A4 În acest moment urmați cursuri universitare?

A5.1 În acest moment urmați cursuri universitare în cadrul Licenței?

Licență: Specializarea

Licență: Universitatea

Licență: Anul

A5.2 În acest moment urmați cursuri universitare în cadrul Masteratului?

Curs universitar Masterat: Specializarea

Curs universitar Masterat: Universitatea

Curs universitar Masterat: Anul

A5.3 În acest moment urmați cursuri universitare în cadrul Doctoratului?

Curs universitar Doctorat: Specializarea

Curs universitar Doctorat: Universitatea

Curs universitar Doctorat: Anul

A5.4 În acest moment urmați alte cursuri universitare?

Alte cursuri: Cursul

Alte cursuri: Specializarea

Alte cursuri: Universitatea

Alte cursuri: Anul

A6 Ce discipline consideraţi că au fost studiate insuficient pe parcursul studiilor universitare din cadrul UMFTGM ?(nu au fost suficient aprofundate)

A7 Luând în considerare experiența dvs. după absolvirea facultății, vă rugăm menționați ce discipline, nestudiate în
timpul facultății, le considerați acum utile.

A8 Cum vă evaluați, la momentul absolvirii facultății, nivelul competențelor dobândite pe parcursul studiilor universitare urmate în cadrul UMFTGM?

1 cunoaşterea temeinică a domeniului de studiu/a propriei specializări

2 cunoaşterea altor domenii sau discipline

3 gândirea analitică

4 gândirea critică

5 abilitatea de a acumula rapid noi cunoştinţe

6 abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres

7 abilitatea de a identifica noi oportunităţi şi a acţiona rapid pentru a le urmări

8 abilitatea de a coordona activităţi

9 abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru

10 abilitatea de a lucra în echipă

11 abilitatea de a mobiliza alte persoane

12 abilitatea de a-ţi face punctul de vedere înţeles de către ceilalţi

13 abilitatea de exercitare a propriei autorităţi

14 abilitatea de a utiliza calculatorul şi de a naviga pe internet

15 abilitatea de a genera noi idei şi soluţii

16 abilitatea de a negocia în mod eficace

17 abilitatea de a prezenta produse, idei sau rapoarte în faţa unei audienţe

18 abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte documente

19 abilitatea de a scrie şi de a conversa într-o limbă străină

B. DUPĂ ABSOLVIREA FACULTĂȚII. PRIMUL LOC DE MUNCĂ

B1 Care este cea mai potrivită descriere a situației dvs. în primele 12 luni după absolvirea facultății?

B2 Pe perioada studiilor universitare ați avut un loc de muncă?

B3 În ce domeniu ați avut primul loc de muncă după absolvirea facultății?

B4 Aveți același loc de muncă ca și înainte de absolvirea facultății?

După câte luni ați obținut primul loc de muncă după absolvirea facultății?

B5 Primul loc de muncă pe care l-ați avut după absolvirea facultății a corespuns specializării absolvite?

B6 Cum apreciați veniturile dvs. de la primul loc de muncă pe care l-ați avut după absolvirea facultății?

C. STATUTUL PE PIAȚA MUNCII ÎN PREZENT. LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL

C1 În prezent sunteți:

C2 Când ați început activitatea la actualul loc de muncă?

C3 Actualul loc de muncă este același cu primul loc de muncă avut după absolvirea facultății?

C4 În ce măsură locul de muncă pe care îl ocupaţi în prezent corespunde specializării absolvite?

C5 Organizația pentru care lucrați este:

C6 Ce tip de contract de muncă aveți la actualul loc de muncă?

C7 Care este denumirea profesiei dvs.?

C8 Care este denumirea postului pe care îl ocupați acum?

C9 Care este salariul dvs. de încadrare la acest loc de muncă (în momentul prezent)?

C10 Care este media pe ultimele 3 luni a venitului dvs. lunar obținut din activități profesionale (salar încadrare, ore suplimentare, bonusuri, prime, alte activități profesionale)?

C11 Cât de mulțumit sunteți de :

1 locul dvs. de muncă actual, în general

2 munca pe care o prestaţi în prezent

3 gradul în care munca pe care o desfăşuraţi vă stimulează

4 stilul de conducere al superiorilor ierarhici

5 natura sarcinilor pe care le aveţi de îndeplinit

6 măsura în care munca pe care o prestaţi vă oferă posibilitatea de a vă dezvolta profesional

7 modul în care sunt abordate eventualele conflicte din organizaţia în care lucraţi

8 gradul în care sarcinile de muncă necesită pregătirea şi experienţa dvs. profesională

D. DATE SOCIO-DEMOGRAFICE

D1 Care este vârsta dvs. în ani împliniţi?

D2 Genul

D3 Localitatea de proveniență (localitatea de domiciliu înainte de admiterea la facultate)

D4 Localitatea în care locuiți acum (localitatea de domiciliu după terminarea facultății)

D5 Etnia

D6 Starea civilă