Termeni si conditii

Pentru vizitatorii site-ului umftgm.ro este aplicată politica de confidenţialitate care are ca scop folosirea şi protejarea informaţiilor personale ale acestora. Politica se aplică tuturor aplicațiilor întâlnite pe site.
Datele furnizate în cursul navigării acestui website pot fi folosite de Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș şi sunt prelucrate în scopurile declarate.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș este proprietara site-ului umftgm.ro.

În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul platformelor online, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează :

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web si a paginii acestuia care cuprinde platforma online sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Accesarea site-ului nu se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcţionalităţilor sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conţin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parţiale.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș pune la dispoziția celor direct interesați informații despre platformele online prin care se oferă diferite servicii, prin intermediul acestui site web în scop informativ general.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș nu poate fi facută răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Ca utilizator al acestei platforme online sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv a veridicității informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul își asumă riscul de a nu beneficia de serviciul solicitat întrucât este singurul responsabil de veridicitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria raspundere. Materialele şi informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanţii, explicite sau implicite.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș nu își asuma nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără de erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria dumneavoastră răspundere.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile şi politicile în orice moment fără a anunța în prealabil, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse.

ÎNREGISTRAREA SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș vă solicită date cu caracter personal strict necesare pentru completarea dosarului candidatului la examenul de admitere – sesiunea iulie 2018, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. Numai în anumite situații prevăzute în mod expres de lege aceste date ar putea fi furnizate autorităților competente.

In conformitate cu legislaţia europeană, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), și ale Legii nr. 506/2004 privind Prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș are obligația de a respecta normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE din Târgu Mureș este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidență la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 32346.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei platforme online cuprinsă în cadrul acestui website a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre serviciul oferit și în general pentru a da informații despre Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș. Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.

Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la - articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video - generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996, cu modificările și completările ulterioare - privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr.84/1998 - privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele și modelele industriale. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua la cunoștință Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.