Despre Companie
Tîrgu Mureș,România online: 5 ans

Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioada determinata – Semestrul II Anul universitar 2018-2019 Posturi didactice Perioadă determinată Perioadă nedeterminată

Detaliile postului
Concursuri pe posturi didactice

Concurs pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioada determinata – Semestrul II Anul universitar 2018-2019

 • asistent universitar pe perioadă nedeterminată
 • profesor universitar
 • conferenţiar universitar
 • lector universitar / şef de lucrări
 • asistent de cercetare pe perioadă nedeterminată
 • cercetător știintific
 • cercetător ştiinţific gradul III
 • cercetător ştiinţific gradul II
 • cercetător ştiinţific gradul I
Competențe și cerințe

 • Deținerea diplomei de doctor
 • Titlul de medic/farmacist specialist pentru disciplinele care au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății